Pracownia EMG i ENG

Elektromiografia (EMG) i Elektroneurografia (ENG)

EMG i ENG to badania, których celem jest sprawdzenie czynności mięśni i nerwów obwodowych. Są one najczęściej wykonywane przy podejrzeniu procesu chorobowego lub uszkodzenia w zakresie nerwów obwodowych i/lub mięśni.

ENG, czyli badanie przewodnictwa nerwowego ocenia czynność nerwów na podstawie pomiaru odpowiedzi na kontrolowane bodźce elektryczne.

EMG, czyli igłowe badanie mięśni polega na ocenie reakcji mięśnia na bodziec elektryczny doprowadzany do mięśnia specjalną elektrodą igłową jednorazowego użytku (wkłuwaną do mięśnia).

Badania te mogą być bolesne, jednak większość osób toleruje je dobrze. Czasem również po badaniu można odczuwać niewielki ból w miejscu badania, najczęściej szybko przemijający. Czas trwania badania zależy od jego zakresu i może wynosić od 10 do 60 minut.

Badanie jest niezbędne w diagnostyce następujących stanów chorobowych:

 • Choroby złącza nerwowo-mięśniowego : (Miastenia, Zespół miasteniczny)
 • Uszkodzenie wielonerwowe o różnej etiologii: (Polineuropatia cukrzycowa, Toksyczna  zapalna, Zespół Guillaina-Barrégo, CIDP)
 • Uszkodzenie poszczególnych nerwów obwodowych wskutek ucisku lub urazu: (Zespół cieśni kanału nadgarstka, Zespół cieśni kanału stępu, Uszkodzenie splotów nerwów, Uszkodzenie splotu barkowego, Uszkodzenie splotu lędźwiowo-krzyżowego)
 • Uszkodzenie motoneuronu ruchowego (SLA, stwardnienie zanikowe boczne)
 • Zespół nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (tężyczka)
 • Uszkodzenie wielomięśniowe o różnej etiologii: (Toksyczne np. polekowe, Metaboliczne np. przy niedoczynności tarczycy, Zapalne uwarunkowane genetycznie)
 • Uszkodzenie poszczególnych mięśni wskutek urazu lub kontuzji
 • Zespoły korzeniowe – szyjne,
 • Lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa), zwłaszcza z obecnością silnych dolegliwości bólowych i ubytkowych,
 • Ocena stopnia napięcia mięśniowego (zespoły sztywności o różnej etiologii),Nadmierne nieprawidłowe napięcie w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność).

Sposób przygotowania do badania

 • Rano w dniu badania należy dokładnie umyć badaną część ciała wodą z mydłem.
 • Nie należy używać kremów, maści lub balsamów na skórę w obszarze, który ma być badany.
 • W okresie zimowym przed badaniem konieczne jest ogrzanie badanej kończyny.

 

WIZYTY ODWOŁANE!

Zaplanowane do 11 kwietnia 2020 r. wizyty w poradniach specjalistycznych nie odbędą się.
O nowych terminach poinformujemy telefonicznie.

BARDZO WAŻNE!

Przypominamy, że osoba, która ma niepokojące objawy – podwyższoną temperaturę ciała, kłopoty z oddychaniem, duszności lub miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie lub osoba, która podróżowała/przebywała w regionie, mieście (w tym w Polsce) w którym podejrzewa się utrzymującą się rozpowszechnioną transmisję COVID – 19, powinna telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną tel. alarmowy 693 450 561 i zgłosić się do oddziału chorób zakaźnych (Poznań 61 873 92 95, 539 190 752).

WAŻNE INFORMACJE!

Szanowni Pacjenci, w związku z rozporządzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia, w trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy o następujących zmianach w Ars Medical Piła:

Rejestracja Główna – czynna: poniedziałek – piątek w godzinach 7:30-18:30 – dostępna tylko telefoniczna.

Laboratorium – poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:00 przeprowadzanie wszystkich badań diagnostycznych.
Laboratorium – punkt pobrań 
materiał do badań pobierany jest w godzinach od 8:00 – 12:00

Medycyna Rodzinnaw pierwszej kolejności realizuje teleporady; czynna: poniedziałek – czwartek w godz. 7:30 – 18:00, piątek w godz. 7:30 – 15:00

Medycyna Pracy – wznawia działalność od 31 marca 2020 r.

UWAGA! Badanie w Medycynie Pracy możliwe TYLKO po wcześniejszej rejestracji telefonicznej nr tel. 67 212 87 53.

Dział Rehabilitacja ambulatoryjna – działalność zawieszona do 16 kwietnia 2020 r.

W związku z zaostrzonym rygorem dotyczącym kontroli zdrowia, informujemy, że przy wejściu do Ars Medical każdy pacjent ma badaną temperaturę ciała.

Pacjenci Laboratorium mają obowiązek wypełnienia ankiety (dla celów higienicznych, prosimy o zabranie własnego długopisu).

Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do Ars Medical oraz przed wejściem do gabinetu lekarskiego.

Prosimy o przekazanie informacji naszemu personelowi w przypadku gdy w ostatnich dniach:

 • wystąpiła u Ciebie podwyższona temperatura,
 • wróciłeś z zagranicy,
 • miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.
Komunikaty