Pracownia Cytometrii Przepływowej

Drodzy Państwo w trosce o jak najskuteczniejszą diagnozę zainwestowaliśmy w specjalistyczny aparat do cytometryczego badania krwi. Chcielibyśmy Państwa zachęcić do badania subpopulacji limfocytów, dzięki któremu m.in. skontrolujecie swoją odporność oraz do monitorowania leczenia boleriozy. Zapraszamy na naszą stronę internetową gdzie dowiecie się Państwo więcej o wspomnianych badaniach.

Badanie subpopulacji limfocytów – to bezpośrednia analiza ekspresji antygenów CD na powierzchni limfocytów w celu określenia procentowej zawartości subpopulacji limfocytów oraz oznaczenia wartości bezwzględnej następujących komórek: limfocyty T (CD3+), limfocyty B (CD19+), limfocyty T pomocnicze (CD3+CD4+), limfocyty T cytotoksyczne/supresorowe (CD3+CD8+) oraz komórki NK (CD16+CD56+).

Cytometria przepływowa

technika służąca liczeniu, badaniu oraz sortowaniu mikroskopijnych cząstek rozproszonych w strumieniu płynu.

Wskazania do wykonywania badań immunofenotypowych

 • leuko/limfocytoza lub leuko/limfopenia przy braku stwierdzonego czynnika sprawczego
 • limfadenopatia utrzymująca się pomimo leczenia, budząca podejrzenie rozplemu nowotworowego
 • pierwotne i wtórne niedobory odporności
 • niedokrwistość, małopłytkowość
 • białaczki i chłoniaki
 • obecność białka monoklonalnego
 • przedłużające się stany gorączkowe o nieznanym pochodzeniu
 • inne nowotwory
 • choroby autoimmunologiczne
 • transplantologia narządowa i komórkowa
 • Niepowodzenia rozrodu,
 • Niepowodzenia ciąży,
 • Niepowodzenia wspomaganego rozrodu
 • monitorowanie terapii   
 •  
 • Limfocyty T cytotoksyczne CD57 (Borelioza) – test CD57 spełnia ważną rolę w diagnostyce i terapii boreliozy. Aktywna, przewlekła choroba powoduje ubytek subpopulacji limfocytów CD57 (natural killers) stanowiących naturalną linię obrony organizmu człowieka. Badanie to jest wiarygodne i czułe, bowiem tylko zakażenie borrelia powoduje obniżenie odsetka limfocytów CD57.
Informacja E-recepta

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia każdy lekarz naszej palcówki wystawi elektronicznie  E receptę.

Co zyskasz dzięki e-recepcie?

-jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece

-nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna

-nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta

-zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce

 

W związku z tym, każde wypisanie recept wiązało się będzie z wizytą lekarską, nie będzie możliwości otrzymania recepty w Rejestracji Głównej !

Komunikaty