DIAGNOSTYKA COVID-19

Szanowni pacjenci w Ars Medical oferujemy 3 rodzaje testów COVID-19:

1. Test genetyczny RT-PCR (wymaz z nosogardzieli/gardła)  cena 490 zł
2. Test antygenowy/białkowy (wymaz z nosogardzieli/gardła) cena 120 zł
3. Test na badanie przeciwciał IgG i IgM – ilościowe (badanie z krwi) cena 120 zł

 

REALIZACJA BADAŃ – INSTRUKCJA DLA PACJENTA

TESTY WYMAZOWE (PCR i Antygen)

Chęć otrzymania faktury prosimy zgłaszać przy rejestracji telefonicznej.

1. Kontakt z placówką Ars Medical pod numerem tel:

517 180 252  lub  67 211 99 00

Ustalenie dogodnego terminu – badania są wykonywane od poniedziałku do piątku od godziny 07:00-10:00 obowiązuje jedna kolejka 

Dokonanie płatności na konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
NR 04 1130 1088 0016 0078 3920 0007

W tytule przelewu wpisz:  Badanie Covid-19, imię i nazwisko pacjenta

Potwierdzenie płatności oraz w przypadku FV danych do faktury,  prosimy o przesłanie na adres mailowy: covid@arsmedical.pila.pl

2. W dniu badania:

Pacjent kieruje się bezpośrednio do PUNKTU POBRAŃ (nowa część budynku od strony Sanepidu, wejście bezpośrednio z zewnątrz)

Do badania proszę pozostać na czczo, nie myć zębów, nie żuć gumy oraz nie jeść cukierków

3. Wyniki testów:

W przypadku testów wymazowych pacjent otrzymuje podczas badania kod do ściągnięcia wyniku ze strony internetowej, w przypadku braku możliwości wynik może zostać przesłany drogą mailową. Ostatecznie wynik może odebrać osoba upoważniona lub po uiszczeniu opłaty może zostać przesłany drogą pocztową

W przypadku pozytywnego/nierozstrzygającego wyniku testu, laboratorium przesyła zgłoszenie do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej

Czas oczekiwania na wynik:

Test genetyczny RT-PCER (wymaz z nosogardzieli/gardła) cena 490 zł 48h
Test antygenowy/białkowy (wymaz z nosogardzieli/gardła) cena 120 zł 2h
Test na badanie przeciwciał IgG i IgM – ilościowe (badanie z krwi) cena 120 zł 2h

 

TESTY Z KRWI – PRZECIWCIAŁA IgG i IgM

Badanie wykonywane w Laboratorium Ars Medical

PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU DO BADANIA – parter gabinet nr 14.

Wystarczy opłacić badanie w kasie i udać się na pobranie krwi.

 

UWAGA

W przypadku pozytywnych wyników informowani są Państwo niezwłocznie.

Pozostałe wyniki do odbioru w punkcie Wydawanie Wyników od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00.

WAŻNE INFORMACJE!

Rejestracja Główna – dostępna telefoniczna i mailowa,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00

Laboratorium – punkt pobrań – materiał do badań pobierany jest:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 12:00

w soboty w godz. 8:00 – 11:00 

Medycyna Rodzinna

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00

UWAGA! Poradnia okulistyczna w Medycynie Pracy będzie czynna w środy i piątki do odwołania.

W związku z zaostrzonym rygorem dotyczącym kontroli zdrowia, informujemy, że przy wejściu do Ars Medical każdy pacjent ma badaną temperaturę ciała.

Komunikaty