PRACOWNIA MIKROBIOLOGII

Wykonujemy diagnostykę mikrobiologiczną materiałów pobranych od pacjentów z oddziałów szpitalnych oraz pacjentów leczonych ambulatoryjnie.

RODZAJE WYKOWYWANYCH BADAŃ:

badania w kierunku nosicielstwa

diagnostyka chorób grzybiczych

biologiczna kontrolę sterylizacji

badania mikrobiologiczne środowiska szpitalnego

BADANIE MIKROBIOLOGICZNE POWIERZONYCH MATERIAŁÓW OBEJMUJĄCE:

posiew pobranego materiału
identyfikację drobnoustrojów oraz oznaczenie wrażliwości na antybiotyki

Zapraszamy w godzinach:

poniedziałek – piątek 0700 – 1430