PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Pracownia spiralnej TK wyposażona jest w najnowszej generacji tomograf komputerowy AQUILION 64 firmy Toshiba.

Zasada działania tomografu komputerowego polega na umieszczeniu pacjenta w aparacie (tzw. okolu, ang. gantry), wewnątrz którego ruchem okrężnym porusza się lampa rentgenowska wykonując obrót w zakresie 360o. Dzięki temu w badaniach TK możliwe jest uzyskiwanie obrazów poprzecznych (osiowych) badanych obiektów. Obrazy kolejnych warstw (skany) uzyskuje się przesuwając obiekt badany do wnętrza aparatu. W pierwszych tomografach komputerowych każdy skan wykonywany był oddzielnie, we współczesnych tomografach spiralnych wykonuje się tzw. skan spiralny, polegający na tym, iż lampa wiruje ruchem ciągłym i jednocześnie stół z pacjentem ruchem ciągłym wjeżdża do aparatu. Dzięki takiej metodzie uzyskuje się dane objętościowe (w 3 płaszczyznach). W tomografii wielorzędowej (multislice tomography – MSCT) podczas jednego obrotu lampy uzyskuje się wiele skanów równocześnie, dzięki zastosowaniu wielu rzędów detektorów. Obecnie stosowane są tomografy 2, 4, 8, 16, 32 i 64 rzędowe. Zastosowanie wielu rzędów detektorów pozwala znacząco skrócić czas badania, natomiast uzyskane dane cechują się wysoką rozdzielczością przestrzenną, a więc zdolnością do rozróżniania bardzo drobnych szczegółów. W nowoczesnych tomografach wielorzędowych możliwe jest uzyskanie warstw o grubości 0,4 mm. Skrócenie czasu badania umożliwia natomiast kilkukrotne skanowanie badanego obszaru w bardzo krótkich odstępach czasowych. Pozwala to na dokonywanie badań dynamicznych np. wątroby gdzie bardzo istotne jest uwidocznienie kolejnych faz napływu środka kontrastowego przez różne układy naczyniowe – oddzielnie fazy tętniczej i wrotnej. Jakkolwiek w badaniach TK podstawą nadal jest analiza warstw poprzecznych, obecnie zastosowanie znajdują różne rodzaje prezentacji obrazowych ułatwiających rozpoznanie. Uzyskane obrazy można dowolnie obracać na ekranie komputera, usuwać elementy przesłaniające ocenianą strukturę, zmieniać nawet natężenie, kolor i kierunek oświetlenia.

NASI SPECJALIŚCI

Badania wykonują lekarze radiolodzy:

dr Jolanta Łusiak

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr Agnieszka Świderska-Czerniel

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr Andrzej Hanczewski

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr Jarosław Ast

oraz Realizuje odpłatne wizyty

CO TO JEST WIRTUALNA KOLONOSKOPIA TK?

Kolonoskopia wirtualna jest metodą pozwalającą na uwidocznienie wnętrza jelita grubego. Po odpowiednim oczyszczeniu jelita grubego wypełnia się je powietrzem i wykonuje badanie TK, uzyskując obraz endoskopowy. W porównaniu z tradycyjną kolonoskopia ta technika jest szybsza, lepiej tolerowana przez pacjentów oraz nie wymaga sedacji – pacjenci mogą wrócić do normalnej aktywności tuż po zakończeniu badania. Ujemną stroną badania jest brak możliwości weryfikacji histologicznej wykrytych zmian patologicznych oraz bezpośredniej interwencji terapeutycznej (np. usunięcia polipa). Kolonoskopia wirtualna pozwala na wykrywanie polipów jelita grubego nawet o średnicy do 5 mm i staje się obecnie metodą przesiewową w wykrywaniu wczesnych postaci raka jelita grubego. Co to jest wirtualna bronchoskopia TK? Obraz uzyskiwany w tym badaniu jest zbliżony do uzyskiwanego w klasycznej bronchoskopii optycznej. Badanie pozwala na uwidocznienie wnętrza drzewa oskrzelowego do 5.-7. rzędu rozgałęzień, podczas gdy bronchoskopia tradycyjna ogranicza się zazwyczaj do oskrzeli 3. rzędu. Do wykonania badania nie jest potrzebne przygotowanie i jego wykonanie jest możliwe praktycznie w każdym badaniu MSCT klatki piersiowej. Wirtualna bronchoskopia pozwala na ocenę guzów wewnątrzoskrzelowych, zwężeń dróg oddechowych oraz drożności stentów.

RODZAJE BADAŃ:

 • głowy
 • siodła tureckiego
 • twarzoczaszki
 • zatok
 • uszu
 • szyi
 • jamy brzusznej
 • nadnerczy
 • miednicy
 • kości kończyn, stawów
 • kręgosłupa – odcinek C, Th, LS
 • angio głowy lub szyi z rekonstrukcją 3D
 • angio pozostałe z rekonstrukcją 3D
 • angio kardiologiczne
 • bronchoskopia TK
 • kolonoskopia TK

CO TO JEST ANGIO TK?

Szczególnie istotne zastosowania wielorzędowa tomografia komputerowa znalazła w obrazowaniu naczyń. Angiografię tomografii komputerowej (angio-TK) wykonuje się po dożylnym podaniu jodowego środka cieniującego. Dobór odpowiedniego opóźnienia w akwizycji danych w zależności od badanego obszaru naczyniowego pozwala na uzyskanie obrazu w fazie tętniczej bądź żylnej. Zakres zastosowań badań angiografii TK jest bardzo szeroki i obejmuje praktycznie wszystkie naczynia: mózgowe, szyjne, naczynia kończyn, naczynia jamy brzusznej oraz klatki piersiowej. Angio TK ma szczególnie istotne znaczenie w rozpoznawaniu tętniaków i innych malformacji naczyń wewnątrzczaszkowych, zwężeń tętnic szyjnych, trzewnych, nerkowych, a także w diagnostyce zmian miażdżycowych tętnic kończyn. Angiografia TK jest szczególnie przydatną metodą w planowaniu zabiegów operacyjnych poszerzania tętnic oraz wszczepiania protez wewnątrznaczyniowych (stentgraftów).

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Badanie wykonywane jest na czczo (co najmniej 5 godzin przed badaniem należy powstrzymać się od jedzenia).

Jeśli badanie wykonywane jest w godzinach popołudniowych można zjeść śniadanie. Nie należy powstrzymywać się od picia płynów.

Przed badaniem wskazane jest przyjęcie zwykłej, dziennej ilości płynów (1-2 litry).

Można pić wodę niegazowaną.

W dniu badania należy zażyć stale przyjmowane leki.

Na badanie należy zgłosić się pół godziny przed planowanym terminem.

Należy zabrać ze sobą wyniki wcześniejszych badań obrazowych (zdjęcia rtg, USG, TK i MR oraz opisy badań) oraz dokumentację z przebiegu leczenia (karty informacyjne, wypisowe, wyniki badań).

Na badanie TK miednicy należy mieć wypełniony pęcherz moczowy.

CO TO JEST KARDIO TK?

Badanie kardio-TK składa się z 3 części: oceny tzw. Calcium Score, angiografii naczyń wieńcowych oraz oceny funkcjonalnej mięśnia sercowego. Podstawą oceny są rekonstrukcje obrazowe wielopłaszczyznowe (MPR), krzywoliniowe (wzdłuż przebiegu naczynia – CPR) oraz rekonstrukcje trójwymiarowe (3D). Kardio-TK pozwala na ocenę anomalii ujść tętnic oraz anomalii naczyń wieńcowych, ocenę zwężeń tętnic wieńcowych łącznie z określeniem wielkości i rodzaju blaszek miażdżycowych. Badanie kardio-TK stosowane jest także do oceny drożności stentów i pomostów aortalno-wieńcowych (bypassow). Badanie Calcium Score jest oceną stopnia uwapnienia naczyń wieńcowych, uważanego za jeden z niezależnych czynników wystąpienia objawów choroby wieńcowej. Badanie funkcji lewej komory pozwala na ocenę kurczliwości mięśnia sercowego i ocenę frakcji wyrzutowej.

WAŻNE INFORMACJE!

Rejestracja Główna – dostępna telefoniczna i mailowa,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00

Laboratorium – punkt pobrań – materiał do badań pobierany jest:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 12:00

w soboty w godz. 8:00 – 11:00 

Medycyna Rodzinna

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00

UWAGA! Poradnia okulistyczna w Medycynie Pracy będzie czynna w środy i piątki do odwołania.

W związku z zaostrzonym rygorem dotyczącym kontroli zdrowia, informujemy, że przy wejściu do Ars Medical każdy pacjent ma badaną temperaturę ciała.

Komunikaty