срочно взять займ на карту

e-Rejestracja na badanie diagnostyczne w ramach NFZ

Należy obowiązkowo wybrać pracownię. Wypełnienie obowiązkowe. Należy wpisać badanie ze skierowania. Pola 2, 3, 4, 5 i 6 są obowiązkowe. W przypadku skierowania do Pracowni Tomografii Komputerowej lub Pracownii Rezonansu Magnetycznego lub Pracowni Endoskopii na skierowaniu musi znajdować się numer kontraktu jednostki kierującej z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku skierowania do pozostałych pracowni skierowanie musi zawierać wskazanie Ars Medical jako jednostki wykonującej badanie. Pole obowiązkowe - rozpoznanie w postaci kodu ICD10 czyli symbolu składającego się z litery i cyfr. Pole obowiązkowe w przypadku Pracowni Rezonansu Magnetycznego lub Pracowni Tomografii Komputerowej lub Pracowni Endoskopii. Pola 9- 14 są obowiązkowe do wypełnienia. Dane w nich zawarte są konieczne do identyfikacji oraz do kontaktu w celu potwierdzenia terminu badania.
Godziny otwarcia od 30.04.2018 do 05.05.2018
Komunikat Zarządu Ars Medical Sp. z o.o.
Informacja
Komunikaty