e-Rejestracja na wizytę specjalistyczną
w ramach NFZ

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Ars Medical Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
 2. W Ars Medical Sp. z o.o. został powołany inspektor ochrony danych z którym możesz się skontaktować poprzez adres wskazany powyżej bądź pisząc na adres abi@arsmedical.pila.pl
 3. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadanie pytania bądź rejestracji na usługi medyczne, podanie danych jest obowiązkowe i jest warunkiem rejestracji bądź uzyskania odpowiedzi.
 4. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń medycznych, wykonywania czynności związanych z obsługą klienta, ciągłej poprawy jakości obsługi klienta, badania satysfakcji klientów.
 5. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu będą przetwarzane w celach marketingowych, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody.
 6. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, nr. PESEL rodzaju świadczeń będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń oraz rozliczenia ich z NFZ.
 7. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom, które wpierają nas w realizacji świadczeń bądź są upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań przez Ars Medical Sp. z o.o.
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wycofania zgody w każdym momencie w przypadku przetwarzania danych osobowych na jej podstawie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu w celach marketingowych realizowanych przez Ars Medical Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, tablet, telefon) dla celów marketingu bezpośredniego Ars Medical Sp. z o.o., na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od Ars Medical Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

WAŻNE INFORMACJE!

Rejestracja Główna – dostępna telefoniczna i mailowa,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00

Laboratorium – punkt pobrań – materiał do badań pobierany jest:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 12:00

w soboty w godz. 8:00 – 11:00 

Medycyna Rodzinna

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00

UWAGA! Poradnia okulistyczna w Medycynie Pracy będzie czynna w środy i piątki do odwołania.

W związku z zaostrzonym rygorem dotyczącym kontroli zdrowia, informujemy, że przy wejściu do Ars Medical każdy pacjent ma badaną temperaturę ciała.

Komunikaty