Oferty pracy

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy aktualnie poszukujemy Kandydatów na stanowiska:

Technik farmaceutyczny w aptece szpitalnej

Technik farmaceutyczny w aptece szpitalnej

Będziesz się zajmować:

– Gospodarką lekami

– Prowadzeniem dokumentacji medycznej

– Przyjmowaniem i wydawaniem leków na apteczki szpitalne

– Przyjmowaniem i zamawianiem towarów

Wymagamy:

– Wykształcenia kierunkowego – policealnego 

Oczekujemy:

– Nastawienia na pacjenta

– Umiejętności efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów

– Umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole

– Umiejętności interpersonalnych połączonych z wysoką kulturą osobistą

– Wysokiej motywacji do pracy

– Umiejętności pracy pod presją czasu

Zapewniamy:

– Stabilne zatrudnienie

– Pracę w przyjaznej atmosferze

– Nowoczesne stanowisko pracy wyposażone w wysokiej jakości sprzęt

– Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

– Wsparcie w procesie integracji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Technik elektroradiologii, inspektor ochrony radiologicznej

Technik elektroradiologii, inspektor ochrony radiologicznej

Będziesz się zajmować:

– Przygotowywaniem pacjentów oraz stanowiska pracy do badań diagnostycznych

– Przyjmowaniem chorych do badań, po uprzednim sprawdzeniu obowiązującej dokumentacji dotyczącej skierowań

– Zapewnianiem pacjentom bezpieczeństwa podczas wykonywania badań

– Wykonywaniem samodzielnie lub w zespole badań w zakresie diagnostyki obrazowej w oparciu o ustalone metody i wskazówki lekarza

– Przygotowywaniem wyników badań diagnostycznych do oceny przez lekarza

– Obsługą sprzętu i aparatury będącej na wyposażeniu pracowni

– Prowadzeniem dokumentacji medycznej

Wymagamy:

– Wykształcenia kierunkowego – policealnego lub wyższego

– Uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Oczekujemy:

– Nastawienia na pacjenta

– Umiejętności efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów

– Umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole

– Umiejętności interpersonalnych połączonych z wysoką kulturą osobistą

– Wysokiej motywacji do pracy

– Umiejętności pracy pod presją czasu

Zapewniamy:

– Stabilne zatrudnienie

– Pracę w przyjaznej atmosferze

– Nowoczesne stanowisko pracy wyposażone w wysokiej jakości sprzęt

– Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

– Wsparcie w procesie integracji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Naczelna pielęgniarka

Naczelna pielęgniarka

Będziesz się zajmować:

– Utrzymywaniem dobrych relacji z personelem oraz z pacjentami

– Budowaniem dobrego wizerunku Spółki

– Dokonywaniem okresowych wizytacji medycznych komórek organizacyjnych Spółki szczególnie w zakresie:

            a) zapewnienia odpowiedniego poziomu usług medycznych

            b) nadzoru nad sprawozdawczością oraz dokumentacją medyczną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

– Przeprowadzaniem okresowych kontroli prawidłowości oraz terminowości wprowadzenia informacji medycznych do systemu informatycznego Spółki oraz innych dedykowanych systemów zewnętrznych

– Dbaniem o właściwe wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt, aparaturę oraz materiały niezbędne do działalności zawodowej oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem

– Nadzorem i koordynowaniem pracy podległego personelu

– Planowaniem właściwego rozmieszczenia personelu oraz prowadzeniem ewidencji podległego personelu, w tym ustalaniem harmonogramów pracy

– Organizowaniem pracy pielęgniarek i położnych oraz personelu niższego

– Koordynowaniem potrzeb szkoleniowych

Wymagamy:

– Aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

– Kandydat na to stanowisko powinien legitymować się dyplomem wyższej uczelni

– Niezbędne jest przynajmniej kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym

Oczekujemy:

– Nastawienia na pacjenta

– Umiejętności efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów

– Umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole

– Umiejętności interpersonalnych połączonych z wysoką kulturą osobistą

– Wysokiej motywacji do pracy

– Umiejętności pracy pod presją czasu

Zapewniamy:

– Stabilne zatrudnienie

– Pracę w przyjaznej atmosferze

– Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

– Wsparcie w procesie integracji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Menadżer ds. medycznych

Menadżer ds. medycznych

Będziesz się zajmować:

– Utrzymywaniem dobrych relacji z personelem oraz z pacjentami

– Budowaniem dobrego wizerunku Spółki

– Dokonywaniem okresowych wizytacji medycznych komórek organizacyjnych Spółki szczególnie w zakresie:

            a) zapewnienia odpowiedniego poziomu usług medycznych

            b) nadzoru nad sprawozdawczością medyczną

– Przeprowadzaniem okresowych kontroli prawidłowości oraz terminowości wprowadzenia informacji medycznych do sieci informatycznej

– Nadzorem nad wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej

– Kontrolą pod względem formalnym dokumentacji medycznej

– Monitorowaniem wykorzystania urządzeń oraz wyposażenia medycznego

– Dbaniem o właściwe wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt, aparaturę oraz materiały niezbędne do działalności zawodowej oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem

– Nadzorem i koordynowaniem pracy podległego personelu

– Planowaniem właściwego rozmieszczenia personelu oraz prowadzenie ewidencji podległego personelu, w tym ustalanie harmonogramów pracy

Wymagamy:

– Kandydat na to stanowisko powinien legitymować się dyplomem wyższej uczelni

– Niezbędne jest przynajmniej kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym

Oczekujemy:

– Nastawienia na pacjenta

– Umiejętności efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów

– Umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole

– Umiejętności interpersonalnych połączonych z wysoką kulturą osobistą

– Wysokiej motywacji do pracy

– Umiejętności pracy pod presją czasu

Zapewniamy:

– Stabilne zatrudnienie

– Pracę w przyjaznej atmosferze

– Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

– Wsparcie w procesie integracji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Magister farmacji

Magister farmacji – Apteka szpitalna

Będziesz się zajmować:

– Przygotowywaniem leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych,

– Uczestniczeniem we wszystkich etapach czynności związanych z przygotowywaniem leków cytostatycznych,

– Kontrolą nad właściwym zaopatrzeniem i zamawianiem produktów oraz kontrolą poprawności zleceń na sporządzanie leków

– Prowadzeniem dokumentacji medycznej

Wymagamy:

– Ważnego prawa wykonywania zawodu

– Wykształcenia kierunkowego – magister farmacji 

Oczekujemy:

– Nastawienia na pacjenta

– Umiejętności efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów

– Umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole

– Umiejętności interpersonalnych połączonych z wysoką kulturą osobistą

– Wysokiej motywacji do pracy

– Umiejętności pracy pod presją czasu

Zapewniamy:

– Stabilne zatrudnienie

– Pracę w przyjaznej atmosferze

– Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

– Wsparcie w procesie integracji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Sprzątaczka (pracownik gospodarczy)

Sprzątaczka (pracownik gospodarczy)

Oczekiwania:

 • fachowość, dokładność i staranność pozwalającą na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie, list motywacyjny o przyjęcie na stanowisko,
 • Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Sekretarka/referent ds. administracyjno-biurowych

Sekretarka/referent ds. administracyjno-biurowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane o profilu administracyjnym,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 • umiejętność redagowania pism, sporządzania tłumaczeń ustnych i pisemnych,
 • biegła znajomość programów z pakietu MS Office.

Zadania:

 • kompleksowa organizacja pracy sekretariatu,
 • zarządzanie kalendarzem spotkań Prezesa Zarządu,
 • zapewnienie szybkiego i sprawnego przepływu informacji oraz koordynowanie obiegu dokumentów przychodzących i wychodzących,
 • tłumaczenie dokumentów (język angielski),
 • koordynacja wybranych projektów zleconych przez Prezesa Zarządu,
 • sporządzanie podsumowań ze spotkań,
 • przygotowywanie prezentacji, materiałów informacyjnych zgodnie z potrzebami,
 • przygotowywanie materiałów, koordynacja, obsługa i protokołowanie Rad Nadzorczych, Komitetów ds. Audytu, posiedzeń Zarządu,
 • organizacja konferencji, spotkań,
 • koordynowanie zleceń na usługi medyczne od kontrahentów.

Oczekujemy:

 • fachowości, dokładności i staranności pozwalających na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • zdolności organizacyjnych, analitycznych, inicjatywy, zaangażowania,
 • umiejętności pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwiniętych zdolności organizacyjnych oraz interpersonalnych,
 • wysokiej motywacji do pracy,
 • odporności na stres,
 • komunikatywności, dojrzałości i asertywności,
 • lojalności i dyskrecji,
 • wysokiej kultury osobistej,

Zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • wsparcie w procesie integracji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Pielęgniarka

Pielęgniarka

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie

Oczekiwania:

 • fachowość, dokładność i staranność pozwalającą na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie, list motywacyjny o przyjęcie na stanowisko,
 • Przebieg pracy zawodowej,
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia szkoły wyższej),
 • Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
 • Inne dokumenty ( ukończone kursy, konferencje, szkolenia, certyfikaty ),
 • Mile widziane listy referencyjne, opinie pracodawcy

Wymienione powyżej dokumenty prosimy składać w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pielęgniarka”. lub przesyłać na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl,

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny pracy

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny pracy

Opis stanowiska:

 • Praca w poradni Medycyny Pracy.

Wymagania:

 • Posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty.

Oczekujemy:

 • znajomość obowiązujących przepisów,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • zdolności interpersonalne,
 • podejście interdyscyplinarne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stałe doskonalenie się.

Oferujemy:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „STANOWISKO LEKARZ MEDYCYNY PRACY”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45.

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie okulistyki

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie okulistyki

Opis stanowiska:

 • Praca w poradni Medycyny Pracy.

Wymagania:

 • Posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty.

Oczekujemy:

 • znajomość obowiązujących przepisów,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • zdolności interpersonalne,
 • podejście interdyscyplinarne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stałe doskonalenie się.

Oferujemy:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „STANOWISKO LEKARZ OKULISTA”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45.

Lekarz anestezjolog

Lekarz anestezjolog

Opis stanowiska:

 • znieczulenia pacjentów wymagających operacji,
 • leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii,
 • leczenie bólów ostrego i przewlekłego,
 • resuscytacja,
 • przekazywanie wyników do jednostek zlecających badanie oraz archiwizacja,

Wymagania:

 • posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty.

Oczekiwania:

 • znajomość obowiązujących przepisów,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • zdolności interpersonalne,
 • podejście interdyscyplinarne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stałe doskonalenie się.

Oferujem:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl, lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „STANOWISKO LEKARZ”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru na w/w stanowisko udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45.

Opiekun / opiekunka dzieci

Opiekun / opiekunka dzieci

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie pedagogiczne, ,
 • doświadczenie w zawodzie minimum 1 rok,

Oczekiwania:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów z dziećmi,
 • fachowość, dokładność i staranność pozwalającą na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie, list motywacyjny o przyjęcie na stanowisko,
 • Przebieg pracy zawodowej,
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 • Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

Wymienione powyżej dokumenty prosimy składać w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Opiekun / opiekunka dzieci”. lub przesyłać na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl,

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Ars Medical Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła.

Ponadto informujemy, że:

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ars Medical Sp. z o.o. w celach związanych z zawarciem umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów
 • Podanie dodatkowych danych osobowych nie wskazanych w art. 22 ¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne.
 • Czynność wysłania aplikacji na powyższe ogłoszenie traktowana jest jako akt wyrażenia zgody art. 4.pkt.11 RODO
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeśli życzy sobie Pan/Pani, aby po zakończeniu rekrutacji,  CV pozostało w naszej bazie danych w celu wykorzystania w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Ars Medical Sp. z o.o.  w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Ars Medical Sp. z o.o. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45 

Informacja E-recepta

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia każdy lekarz naszej palcówki wystawi elektronicznie  E receptę.

Co zyskasz dzięki e-recepcie?

-jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece

-nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna

-nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta

-zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce

 

W związku z tym, każde wypisanie recept wiązało się będzie z wizytą lekarską, nie będzie możliwości otrzymania recepty w Rejestracji Głównej !

Komunikaty