Oferty pracy

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy aktualnie poszukujemy Kandydatów na stanowiska:

Technik elektroradiologii

Technik elektroradiologii

Będziesz się zajmować:

– Przygotowywanie pacjentów oraz stanowiska pracy do badań diagnostycznych

– Przyjmowanie chorych do badań, po uprzednim sprawdzeniu obowiązującej dokumentacji dotyczącej skierowań

– Zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa podczas wykonywania badań

– Wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań elektromedycznych w oparciu o ustalone metody i wskazówki lekarza

– Przygotowywanie wyników badań diagnostycznych do oceny przez lekarza

– Obsługa sprzętu i aparatury będącej na wyposażeniu pracowni

– Prowadzenie dokumentacji medycznej

Wymagamy:

– Wykształcenia kierunkowego – policealnego lub wyższego

Oczekujemy:

– Nastawienia na pacjenta

– Umiejętności efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów

– Umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole

– Umiejętności interpersonalnych połączonych z wysoką kulturą osobistą

– Wysokiej motywacji do pracy

– Umiejętności pracy pod presją czasu

Zapewniamy:

– Stabilne zatrudnienie

– Pracę w przyjaznej atmosferze

– Nowoczesne stanowisko pracy wyposażone w wysokiej jakości sprzęt

– Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

– Wsparcie w procesie integracji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Specjalista ds. rozliczeń

Specjalista ds. rozliczeń

Będziesz się zajmować:

– prowadzeniem rozliczeń oraz bieżącą współpracą z NFZ

– uczestniczeniem w procesie zamknięcia okresów rozliczeniowych (miesięczne, kwartalne, roczne)

– weryfikacją danych pomiędzy systemami informatycznymi Spółki

Wymagamy:

– wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie magisterskie ekonomiczne)

Oczekujemy:

– bardzo dobrej znajomość programu Excel

– fachowości, dokładności i staranności pozwalających na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami

– umiejętności efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów

– umiejętności pracy w grupie

– bardzo dobrze rozwiniętych zdolności organizacyjnych oraz interpersonalnych

– wysokiej motywacji do pracy

– wysokiej kultury osobistej

– odporności na stres

Zapewniamy:

– Stabilne zatrudnienie

– Pracę w przyjaznej atmosferze

– Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

– Wsparcie w procesie integracji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Specjalista ds. analiz

Specjalista ds. analiz

Będziesz się zajmować:

– sporządzaniem bieżących raportów i analiz na potrzeby Firmy

– uczestniczeniem w procesie zamknięcia okresów rozliczeniowych (miesięczne, kwartalne, roczne)

– wyceną procedur medycznych

– weryfikacją danych pomiędzy systemami informatycznymi Spółki

– analizą i weryfikacją kosztów

– obsługą Klientów Spółki w zakresie: rozliczania, wystawiania i wysyłania faktur

Wymagamy:

– wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie magisterskie ekonomiczne)

Oczekujemy:

– bardzo dobrej znajomość programu Excel

– fachowości, dokładności i staranności pozwalających na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami

– umiejętności efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów

– umiejętności pracy w grupie

– bardzo dobrze rozwiniętych zdolności organizacyjnych oraz interpersonalnych

– wysokiej motywacji do pracy

– wysokiej kultury osobistej

– odporności na stres

Zapewniamy:

– Stabilne zatrudnienie

– Pracę w przyjaznej atmosferze

– Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

– Wsparcie w procesie integracji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Lekarz - posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

Lekarz – posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

Będziesz się zajmować:

– Wykonywaniem badań RM, TK, USG, RTG,

– Wykonywaniem czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza specjalisty,

– Udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy oraz aktualnymi przepisami,

– Prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej oraz ustawą o ochronie danych osobowych

Wymagamy:

– Ważnego prawa wykonywania zawodu

– Posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty

– Umiejętności organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu

Oczekujemy:

– Nastawienia na pacjenta

– Umiejętności efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów

– Umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole

– Umiejętności interpersonalnych połączonych z wysoką kulturą osobistą

– Podejścia interdyscyplinarnego

– Znajomości obowiązujących przepisów

– Stałego doskonalenia się

– Wysokiej motywacji do pracy

– Umiejętności pracy pod presją czasu

Zapewniamy:

– Stabilne zatrudnienie

– Pracę w przyjaznej atmosferze

– Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

– Wsparcie w procesie integracji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Magister fizjoterapii

Magister fizjoterapii

Będziesz się zajmować:

– Wykonywaniem zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu fizykoterapii, kinezjoterapii i masażu leczniczego,

– Przygotowaniem pacjentów do zabiegów zgodnie z przyjętymi standardami,

– Budowaniem relacji z pacjentami,

– Obsługą urządzeń i aparatury będącej na wyposażeniu

– Prowadzeniem dokumentacji medycznej

Wymagamy:

– Ważnego prawa wykonywania zawodu

– Wykształcenia kierunkowego – fizjoterapeuta 

Oczekujemy:

– Nastawienia na pacjenta

– Umiejętności efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów

– Umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole

– Umiejętności interpersonalnych połączonych z wysoką kulturą osobistą

– Wysokiej motywacji do pracy

– Umiejętności pracy pod presją czasu

Zapewniamy:

– Stabilne zatrudnienie

– Pracę w przyjaznej atmosferze

– Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

– Wsparcie w procesie integracji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Magister farmacji

Magister farmacji – Apteka szpitalna

Będziesz się zajmować:

– Przygotowywaniem leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych,

– Uczestniczeniem we wszystkich etapach czynności związanych z przygotowywaniem leków cytostatycznych,

– Kontrolą nad właściwym zaopatrzeniem i zamawianiem produktów oraz kontrolą poprawności zleceń na sporządzanie leków

– Prowadzeniem dokumentacji medycznej

Wymagamy:

– Ważnego prawa wykonywania zawodu

– Wykształcenia kierunkowego – magister farmacji 

Oczekujemy:

– Nastawienia na pacjenta

– Umiejętności efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów

– Umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole

– Umiejętności interpersonalnych połączonych z wysoką kulturą osobistą

– Wysokiej motywacji do pracy

– Umiejętności pracy pod presją czasu

Zapewniamy:

– Stabilne zatrudnienie

– Pracę w przyjaznej atmosferze

– Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

– Wsparcie w procesie integracji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Portier/Dozorca

Portier/Dozorca

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze lub średnie
 • „czynne” prawo jazdy kat. B

Oczekujemy:

 • umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej motywacji do pracy
 • odporności na stres
 • dokładności i staranności przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Mile widziane:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • doświadczenie

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • interesującą pracę w zgranym zespole

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie
 • list motywacyjny
 • CV

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Sprzątaczka (pracownik gospodarczy)

Sprzątaczka (pracownik gospodarczy)

Oczekiwania:

 • fachowość, dokładność i staranność pozwalającą na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie, list motywacyjny o przyjęcie na stanowisko,
 • Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Sekretarka/referent ds. administracyjno-biurowych

Sekretarka/referent ds. administracyjno-biurowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane o profilu administracyjnym,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 • umiejętność redagowania pism, sporządzania tłumaczeń ustnych i pisemnych,
 • biegła znajomość programów z pakietu MS Office.

Zadania:

 • kompleksowa organizacja pracy sekretariatu,
 • zarządzanie kalendarzem spotkań Prezesa Zarządu,
 • zapewnienie szybkiego i sprawnego przepływu informacji oraz koordynowanie obiegu dokumentów przychodzących i wychodzących,
 • tłumaczenie dokumentów (język angielski),
 • koordynacja wybranych projektów zleconych przez Prezesa Zarządu,
 • sporządzanie podsumowań ze spotkań,
 • przygotowywanie prezentacji, materiałów informacyjnych zgodnie z potrzebami,
 • przygotowywanie materiałów, koordynacja, obsługa i protokołowanie Rad Nadzorczych, Komitetów ds. Audytu, posiedzeń Zarządu,
 • organizacja konferencji, spotkań,
 • koordynowanie zleceń na usługi medyczne od kontrahentów.

Oczekujemy:

 • fachowości, dokładności i staranności pozwalających na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • zdolności organizacyjnych, analitycznych, inicjatywy, zaangażowania,
 • umiejętności pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwiniętych zdolności organizacyjnych oraz interpersonalnych,
 • wysokiej motywacji do pracy,
 • odporności na stres,
 • komunikatywności, dojrzałości i asertywności,
 • lojalności i dyskrecji,
 • wysokiej kultury osobistej,

Zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • wsparcie w procesie integracji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Pielęgniarka instrumentariuszka

Pielęgniarka instrumentariuszka

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie  pielęgniarskie,
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
 • doświadczenie w zawodzie pielęgniarki instrumentariuszki.

Oczekiwania:

 • fachowości, dokładności i staranności pozwalających na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętności pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty:

 1. Podanie, list motywacyjny,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia specjalizacji, szkoły wyższej),
 3. Inne dokumenty (ukończone kursy, konferencje, szkolenia, certyfikaty),
 4. Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • interesującą pracę w zgranym zespole.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, kserokopie certyfikatów, dyplomy) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale Kadr Ars Medical Sp. z o.o.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45

Pielęgniarka

Pielęgniarka

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie

Oczekiwania:

 • fachowość, dokładność i staranność pozwalającą na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie, list motywacyjny o przyjęcie na stanowisko,
 • Przebieg pracy zawodowej,
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia szkoły wyższej),
 • Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
 • Inne dokumenty ( ukończone kursy, konferencje, szkolenia, certyfikaty ),
 • Mile widziane listy referencyjne, opinie pracodawcy

Wymienione powyżej dokumenty prosimy składać w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pielęgniarka”. lub przesyłać na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl,

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Diagnosta laboratoryjny

Diagnosta laboratoryjny

Będziesz się zajmować:

– Przygotowywaniem pacjentów do badań

– Pobieranie prób i wykonywaniem analiz

– Budowaniem relacji z pacjentami

– Obsługą urządzeń i aparatury analiczycznej i medycznej

– Prowadzeniem dokumentacji medycznej

Wymagamy:

– Ważnego prawa wykonywania zawodu

– Wykształcenia kierunkowego – diagnosta laboratoryjny 

Oczekujemy:

– Nastawienia na pacjenta

– Umiejętności efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów

– Umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole

– Umiejętności interpersonalnych połączonych z wysoką kulturą osobistą

– Wysokiej motywacji do pracy

– Umiejętności pracy pod presją czasu

Zapewniamy:

– Stabilne zatrudnienie

– Pracę w przyjaznej atmosferze

– Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

– Wsparcie w procesie integracji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny pracy

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny pracy

Opis stanowiska:

 • Praca w poradni Medycyny Pracy.

Wymagania:

 • Posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty.

Oczekujemy:

 • znajomość obowiązujących przepisów,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • zdolności interpersonalne,
 • podejście interdyscyplinarne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stałe doskonalenie się.

Oferujemy:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „STANOWISKO LEKARZ MEDYCYNY PRACY”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45.

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie okulistyki

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie okulistyki

Opis stanowiska:

 • Praca w poradni Medycyny Pracy.

Wymagania:

 • Posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty.

Oczekujemy:

 • znajomość obowiązujących przepisów,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • zdolności interpersonalne,
 • podejście interdyscyplinarne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stałe doskonalenie się.

Oferujemy:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „STANOWISKO LEKARZ OKULISTA”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45.

Lekarz anestezjolog

Lekarz anestezjolog

Opis stanowiska:

 • znieczulenia pacjentów wymagających operacji,
 • leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii,
 • leczenie bólów ostrego i przewlekłego,
 • resuscytacja,
 • przekazywanie wyników do jednostek zlecających badanie oraz archiwizacja,

Wymagania:

 • posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty.

Oczekiwania:

 • znajomość obowiązujących przepisów,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • zdolności interpersonalne,
 • podejście interdyscyplinarne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stałe doskonalenie się.

Oferujem:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl, lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „STANOWISKO LEKARZ”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru na w/w stanowisko udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45.

Opiekun / opiekunka dzieci

Opiekun / opiekunka dzieci

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie pedagogiczne, ,
 • doświadczenie w zawodzie minimum 1 rok,

Oczekiwania:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów z dziećmi,
 • fachowość, dokładność i staranność pozwalającą na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie, list motywacyjny o przyjęcie na stanowisko,
 • Przebieg pracy zawodowej,
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 • Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

Wymienione powyżej dokumenty prosimy składać w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Opiekun / opiekunka dzieci”. lub przesyłać na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl,

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Ars Medical Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła.

Ponadto informujemy, że:

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ars Medical Sp. z o.o. w celach związanych z zawarciem umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów
 • Podanie dodatkowych danych osobowych nie wskazanych w art. 22 ¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne.
 • Czynność wysłania aplikacji na powyższe ogłoszenie traktowana jest jako akt wyrażenia zgody art. 4.pkt.11 RODO
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeśli życzy sobie Pan/Pani, aby po zakończeniu rekrutacji,  CV pozostało w naszej bazie danych w celu wykorzystania w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Ars Medical Sp. z o.o.  w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Ars Medical Sp. z o.o. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45