Oferty pracy

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy aktualnie poszukujemy Kandydatów na stanowiska:

Pielęgniarka instrumentariuszka

Pielęgniarka instrumentariuszka

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie  pielęgniarskie,
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
 • doświadczenie w zawodzie pielęgniarki instrumentariuszki.

Oczekiwania:

 • fachowości, dokładności i staranności pozwalających na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętności pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty:

 1. Podanie, list motywacyjny,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia specjalizacji, szkoły wyższej),
 3. Inne dokumenty (ukończone kursy, konferencje, szkolenia, certyfikaty),
 4. Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • interesującą pracę w zgranym zespole.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, kserokopie certyfikatów, dyplomy) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale Kadr Ars Medical Sp. z o.o.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45

Pielęgniarka

Pielęgniarka

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie

Oczekiwania:

 • fachowość, dokładność i staranność pozwalającą na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie, list motywacyjny o przyjęcie na stanowisko,
 • Przebieg pracy zawodowej,
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia szkoły wyższej),
 • Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
 • Inne dokumenty ( ukończone kursy, konferencje, szkolenia, certyfikaty ),
 • Mile widziane listy referencyjne, opinie pracodawcy

Wymienione powyżej dokumenty prosimy składać w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pielęgniarka”. lub przesyłać na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl,

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Diagnosta laboratoryjny

Diagnosta laboratoryjny

Wymagania:

-Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

– Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy

-Mile widziane doświadczenie zawodowe 

Oczekujemy:

-samodzielności, fachowości, dokładności i staranności pozwalających na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi,

– umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,

– umiejętności pracy w zespole i współpracy,

– bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,

– wysoka motywacja do pracy,

– odporność na stres.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– interesującą pracę w zgranym zespole 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

– list motywacyjny,

– Curriculum Vitae,

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o.  w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „DIAGNOSTA LABORATORYJNY”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45 

Informatyk

Informatyk

Opis stanowiska:

 • administracja internetową stroną Spółki (www),
 • zarządzanie (ewidencja) kontami użytkowników systemów informatycznych,
 • dokonywanie przeglądów i bieżących konserwacji systemów i sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek i awarii,
 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerów i użytkowanego oprogramowania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa działającemu systemowi informatycznemu,
 • szybką ocenę awaryjnych sytuacji systemu i trafną umiejętność podejmowania decyzji.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • dobra znajomość zasad administrowania systemów operacyjnych MS Windows,
 • dobra znajomość zasad administrowania systemami serwerowymi MS Windows 2008,
 • dobra znajomość zasad administrowania bazami danych Oracle,
 • umiejętność konfigurowania sieci komputerowych i urządzeń aktywnych,
 • dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz sieciami,
 • umiejętność współpracy z innymi zespołami przy realizacji projektów informatycznych,
 • praktyczna znajomość pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice,
 • mile widziana znajomość systemu Eskulap i/lub Impuls.

Oferujemy:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • pracę w stabilnej firmie,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o.  w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Informatyk”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny pracy

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny pracy

Opis stanowiska:

 • Praca w poradni Medycyny Pracy.

Wymagania:

 • Posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty.

Oczekujemy:

 • znajomość obowiązujących przepisów,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • zdolności interpersonalne,
 • podejście interdyscyplinarne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stałe doskonalenie się.

Oferujemy:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „STANOWISKO LEKARZ MEDYCYNY PRACY”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45.

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie okulistyki

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie okulistyki

Opis stanowiska:

 • Praca w poradni Medycyny Pracy.

Wymagania:

 • Posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty.

Oczekujemy:

 • znajomość obowiązujących przepisów,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • zdolności interpersonalne,
 • podejście interdyscyplinarne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stałe doskonalenie się.

Oferujemy:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „STANOWISKO LEKARZ OKULISTA”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45.

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej

Opis stanowiska:

 • Leczenie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowotna.

Wymagania:

 • Posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty.

Oczekujemy:

 • znajomość obowiązujących przepisów,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • zdolności interpersonalne,
 • podejście interdyscyplinarne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stałe doskonalenie się.

Oferujemy:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „STANOWISKO LEKARZ RODZINNY”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45.

Lekarz anestezjolog

Lekarz anestezjolog

Opis stanowiska:

 • znieczulenia pacjentów wymagających operacji,
 • leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii,
 • leczenie bólów ostrego i przewlekłego,
 • resuscytacja,
 • przekazywanie wyników do jednostek zlecających badanie oraz archiwizacja,

Wymagania:

 • posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty.

Oczekiwania:

 • znajomość obowiązujących przepisów,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • zdolności interpersonalne,
 • podejście interdyscyplinarne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stałe doskonalenie się.

Oferujem:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl, lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „STANOWISKO LEKARZ”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru na w/w stanowisko udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45.

Opiekun / opiekunka dzieci

Opiekun / opiekunka dzieci

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie pedagogiczne, ,
 • doświadczenie w zawodzie minimum 1 rok,

Oczekiwania:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów z dziećmi,
 • fachowość, dokładność i staranność pozwalającą na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie, list motywacyjny o przyjęcie na stanowisko,
 • Przebieg pracy zawodowej,
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 • Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

Wymienione powyżej dokumenty prosimy składać w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Opiekun / opiekunka dzieci”. lub przesyłać na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl,

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Salowa

Salowa

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • doświadczenie w zawodzie i w oddziale szpitalnym minimum 1 rok,
 • mile widziany ukończone szkolenie –opiekun osób starszych i niepełnosprawnych bądź uzyskanie tytułu opiekuna medycznego

Oczekiwania:

 • fachowość, dokładność i staranność pozwalającą na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie, list motywacyjny o przyjęcie na stanowisko,
 • Przebieg pracy zawodowej,
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 • Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

Wymienione powyżej dokumenty prosimy składać w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Salowa”. lub przesyłać na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl,

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Portier / Dozorca

Portier / Dozorca
 

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze lub średnie
 • minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane wykształcenie ratownika medycznego

Oczekiwania:

 • umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej motywacji do pracy
 • odporności na stres
 • dokładności i staranności przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • interesującą pracę w zgranym zespole

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie
 • list motywacyjny
 • CV

Mile widziane dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej, kwalifikacji zawodowych (ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty) oraz listy referencyjne, opinie pracodawcy.

Wymienione powyżej dokumenty prosimy składać w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Portier / Dozorca” lub przesyłać na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Sprzątaczka (pracownik gospodarczy)

Sprzątaczka (pracownik gospodarczy)

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • doświadczenie w zawodzie

Oczekiwania:

 • fachowość, dokładność i staranność pozwalającą na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie, list motywacyjny o przyjęcie na stanowisko,
 • Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

Wymienione powyżej dokumenty prosimy składać w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Sprzątaczka (pracownik gospodarczy)”. lub przesyłać na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl,

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Ratownik medyczny

Ratownik medyczny

 Wymagania

Poszukujemy osoby:

 •  posiadającej dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu – wykonującej swoje obowiązki odpowiedzialnie i sumiennie – empatycznej i wyrozumiałej wobec pacjentów – dyspozycyjnej – zaangażowanej i uczciwej – mile widziane doświadczenie w transporcie sanitarnym/medycznym, – aktualne prawo jazdy kat. B

 Oczekujemy:

 • fachowości dokładności i staranności pozwalających na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami
 • umiejętności efektywnej pracy
 • umiejętności korzystania z narzędzi i sprzętu medycznego potrzebnego do udzielani pomocy chorym
 •  dbałości o powierzony sprzęt
 • umiejętności pracy w zespole
 • odporności na stres

Oferujemy:

 •  stabilne zatrudnienie
 • interesującą pracę w zgranym zespole

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „stanowisko RATOWNIK MEDYCZNY”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45

Technik elektroradiologii

Technik elektroradiologii

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku technika elektroradiologii.

Opis stanowiska:

 • przyjmowanie chorych do badań, po uprzednim sprawdzeniu obowiązującej dokumentacji dotyczącej skierowań,
 • zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa podczas wykonywania badań,
 • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych,
 • wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań elektromedycznych w oparciu o ustalone metody i wskazówki lekarza,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
 • przygotowywania wyników badań diagnostycznych do oceny przez lekarza,

Oczekiwania:

 • znajomość obowiązujących przepisów
 • wysoka motywacja do pracy
 • zdolności interpersonalne
 • podejście interdyscyplinarne
 • umiejętność pracy w zespole
 • stałe doskonalenie się
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.ow zamkniętych kopertach z dopiskiem: „stanowisko TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII” .

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45

Magister fizjoterapii

Magister fizjoterapii

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy

 Oczekujemy:

 • fachowości, dokładności i staranności pozwalających na rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami,
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • interesującą pracę w zgranym zespole,

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)  na adres rekrutacja@arsmedical.pila.pl lub w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o.  w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „stanowisko Mgr fizjoterapii”.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (67) 211-99-45