ODDZIAŁ ONKOLOGII I CHEMIOTERAPII

W oddziale onkologii i chemioterapii zapewniamy realizację następujących świadczeń: diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych, leczenie cytostatykami (chemioterapia), leczenie powikłań po chemioterapii. Pacjenci przyjmowani w oddział mają wykonany pełen zakres badań diagnostycznych, w trakcie leczenia w razie potrzeby poddawani są dodatkowej diagnostyce. Zapewniamy również konsultacje wielu specjalistów. Współpracujemy z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, nadzór specjalistyczny nad oddziałem sprawuje Wojewódzki Konsultant Onkologii Klinicznej. Personel lekarski i pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które sukcesywnie podnosi na specjalizacyjnych kursach i szkoleniach. Zapewniamy dobrą i profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.

PERSONEL ODDZIAŁU:

dr Renata Surma-Włodarczyk

Ordynator Oddziału

mgr Anna Raźniewska-Kłos

Pielęgniarka Oddziałowa

dr Dagmara Troczyńska

dr Aleksandra Jasińska

dr Maciej Jankowski

dr Natalia Frąckowiak

Warunkiem hospitalizacji pacjenta w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia jest posiadanie skierowania do szpitala od lekarza onkologa, kolejnym etapem kwalifikacji do leczenia szpitalnego w oddziale onkologii i chemioterapii jest badanie lekarskie wykonane przez lekarza onkologa naszej placówki, lekarz ten decyduje także o konieczności włączenia leczenia cytostatycznego.

Oddział VIP – przerwa świąteczna

Oddział Int.-Kardiologiczny II (VIP) w terminach od 19.04.2019 do 23.04.2019 oraz od 01.05.2019 do 05.05.2019 będzie nieczynny.

2 i 4 maja 2019 r.

W dniach 2 i 4 maja 2019 r. nieczynne będą Apteka, Medycyna Pracy i Rejestracja Główna.

Dnia 2 maja 2019 r. Laboratorium będzie czynne w godz. 7:00 – 14:30, a Dział Rehabilitacji w godz. 7:25 – 15:00.

Dnia 4 maja 2019 r. Laboratorium będzie czynne w godz. 8:00 – 13:00, a Dział Rehabilitacji w godz. 7:25 – 15:00.

Komunikaty