ODDZIAŁ PALIATYWNY

W oddziale paliatywnym zapewniamy leczenie i opiekę paliatywną pacjenta. Realizowane świadczenia to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne choroby, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące i ograniczające życie. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia – ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym a także ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Personel lekarski i pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które sukcesywnie podnosi na specjalizacyjnych kursach i szkoleniach. Zapewniamy dobrą i profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską

PERSONEL ODDZIAŁU:

dr n. med. Beata Kasprzak

Ordynator Oddziału

mgr Adam Król

Pielęgniarz Oddziałowy

Warunkiem hospitalizacji pacjenta w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazania medyczne wynikające z jednostki chorobowej.