ODDZIAŁ PALIATYWNY

W oddziale paliatywnym zapewniamy leczenie i opiekę paliatywną pacjenta. Realizowane świadczenia to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne choroby, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące i ograniczające życie. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia – ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym a także ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Personel lekarski i pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które sukcesywnie podnosi na specjalizacyjnych kursach i szkoleniach. Zapewniamy dobrą i profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską

PERSONEL ODDZIAŁU:

dr n. med. Beata Kasprzak

Ordynator Oddziału

mgr Adam Król

Pielęgniarz Oddziałowy

Warunkiem hospitalizacji pacjenta w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazania medyczne wynikające z jednostki chorobowej.

Oddział VIP – przerwa świąteczna

Oddział Int.-Kardiologiczny II (VIP) w terminach od 19.04.2019 do 23.04.2019 oraz od 01.05.2019 do 05.05.2019 będzie nieczynny.

2 i 4 maja 2019 r.

W dniach 2 i 4 maja 2019 r. nieczynne będą Apteka, Medycyna Pracy i Rejestracja Główna.

Dnia 2 maja 2019 r. Laboratorium będzie czynne w godz. 7:00 – 14:30, a Dział Rehabilitacji w godz. 7:25 – 15:00.

Dnia 4 maja 2019 r. Laboratorium będzie czynne w godz. 8:00 – 13:00, a Dział Rehabilitacji w godz. 7:25 – 15:00.

Komunikaty