ODDZIAŁ PALIATYWNY

W oddziale paliatywnym zapewniamy leczenie i opiekę paliatywną pacjenta. Realizowane świadczenia to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne choroby, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące i ograniczające życie. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia – ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym a także ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Personel lekarski i pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które sukcesywnie podnosi na specjalizacyjnych kursach i szkoleniach. Zapewniamy dobrą i profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską

PERSONEL ODDZIAŁU:

dr n. med. Beata Kasprzak

Ordynator Oddziału

mgr Adam Król

Pielęgniarz Oddziałowy

Warunkiem hospitalizacji pacjenta w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazania medyczne wynikające z jednostki chorobowej.

Informacja E-recepta

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia każdy lekarz naszej palcówki wystawi elektronicznie  E receptę.

Co zyskasz dzięki e-recepcie?

-jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece

-nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna

-nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta

-zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce

 

W związku z tym, każde wypisanie recept wiązało się będzie z wizytą lekarską, nie będzie możliwości otrzymania recepty w Rejestracji Głównej !

Komunikaty