ODDZIAŁ REHABILITACJI POURAZOWEJ I PO URAZACH CENTRALNEGO I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

W oddziale rehabilitacji zapewniamy osiągnięcie celu leczniczego poprzez realizację rehabilitacji ogólnoustrojowej i usprawnianie. Świadczenia są realizowane najczęściej z następujących wskazań medycznych: porażenia i niedowłady po uszkodzeniach układu nerwowego, skoliozy wieku rozwojowego o różnej etiologii, stany po długotrwałych unieruchomieniach, zmiany zwyrodnieniowe stawów o różnej etiologii, zespoły bólowe kręgosłupa, po leczeniu operacyjnym kręgosłupa, stawów biodrowych i kolanowych oraz wad rozwoju układu kostno-stawowego, w chorobach przeciążeniowych narządów ruchu i zaburzeniach ukrwienia kości, przewlekłych schorzeniach neurologicznych przebiegających z dysfunkcją narządu ruchu. W ramach programu rehabilitacji wykonujemy zabiegi z zakresu: kinezyterapii, elektrolecznictwa, światłolecznictwa, hydroterapii. Program rehabilitacji obejmuje również masaże, edukację zdrowotną, ćwiczenia relaksacyjne, instruktaże w zakresie samoobsługi i korzystania ze środków pomocniczych. Z pacjentem w czasie jego pobytu w oddziale współpracuje zespół rehabilitacyjny, który tworzą: lekarz-specjalista rehabilitacji, magistrowie rehabilitacji ruchowej, technicy fizjoterapeuci, psychiatra, pielęgniarki oraz terapeuta zajęciowy. Szczegółowy zakres rehabilitacji ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem stanu zdrowia i ogólnego samopoczucia pacjenta. Każdy pacjent może uczestniczyć w minimum 5 zabiegach w ciągu dnia, realizowanych w cyklach do i popołudniowych przez 6 dni w tygodniu. Czas pobytu pacjenta w oddziale trwa od 3 do 6 tygodni (zależy od stanu zdrowia pacjenta).

PERSONEL ODDZIAŁU:

dr Remigiusz Idzikowski

Ordynator Oddziału

mgr Ewa Piotrowska

Pielęgniarka Oddziałowa

Podstawę leczenia w oddziale w ramach umowy z NFZ stanowi skierowanie od lekarza oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych; lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej (w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych). Pacjent zgłasza się ze skierowaniem i wynikami badań potwierdzającymi rozpoznanie, kwalifikacja do leczenia w oddziale rehabilitacji odbywa się na podstawie badania lekarskiego przeprowadzonego przez Ordynatora Oddziału – codziennie od 800 do 1200.

Informacja telefoniczna:

67 215 62 71 – w ramach NFZ

67 211 99 55 – pobyty prywatne

w godzinach 800-1200

Informacja E-recepta

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia każdy lekarz naszej palcówki wystawi elektronicznie  E receptę.

Co zyskasz dzięki e-recepcie?

-jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece

-nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna

-nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta

-zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce

 

W związku z tym, każde wypisanie recept wiązało się będzie z wizytą lekarską, nie będzie możliwości otrzymania recepty w Rejestracji Głównej !

Komunikaty