PORADNIA HEMATOLOGICZNA

Hematologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego.
Poradnia obejmuje swoją opieką pacjentów leczonych długoterminowo, z niedokrwistościami, aplazją szpiku, skazą krwotoczną małopłytkową oraz z zespołami rozrostowymi układu krwiotwórczego, takimi jak: ostre i przewlekłe białaczki, stany mielodysplastyczne, chłoniak złośliwy, szpiczak plazmocytowi.
W ramach Poradni prowadzona jest szeroka diagnostyka specjalistyczna.
Przychodnia obejmuje opieką pacjentów leczonych w naszym ośrodku na Oddziale Hematologii.

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

dr n. med. Paweł Wiszniewski

dr Małgorzata Zyg-Standio

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr Elżbieta Czechowska

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr Joanna Kotecka

oraz Realizuje odpłatne wizyty