PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA

Kardiochirurgia to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych.

WŚRÓD ZABIEGÓW JAKIE WYKONYWANE SĄ W RAMACH KARDIOCHIRURGII ZNAJDUJĄ SIĘ:

  • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej
  • CABG – operacje pomostowania tętnic wieńcowych (by-passy)
  • OPCAB – operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego (na bijącym sercu)
  • wady nabyte serca
  • chirurgiczne leczenie powikłań zawału mięśnia sercowego (tętniak lewej komory, ostra niedomykalność mitralna)
  • operacje dotyczące zastawki mitralnej, aortalnej i trójdzielnej (wymiana zastawki na protezę mechaniczną lub biologiczną, oraz plastyka niedomykalnej zastawki)
  • tętniaki aorty wstępującej, łuku

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

dr Wojciech Stachowiak

Realizuje odpłatne wizyty