PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Leczenie w poradni kardiologicznej obejmuje podstawową diagnostykę i leczenie w zakresie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym: samoistne (pierwotne nadciśnienie), choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, choroba reumatyczna zastawek, dusznica bolesna, ostry zawał serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, niereumatologiczne zaburzenia czynności zastawek, zaburzenie funkcji zastawki pnia głównego, kardiomiopatie, blok przedsionkowo-komorowy, inne zaburzenia przewodnictwa, częstoskurcz napadowy, migotanie i trzepotanie przedsionków, inne zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca występująca wtórnie, inne zaburzenia funkcji serca, ostre zapalenie mięśnia sercowego.
Poradnia działa w oparciu o kompleksową i nowoczesną pracownie echokardiografii.

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

dr Zygmunt Malinowski

dr Igor Jeremicz

dr n. med. Dorota Rogacka

dr n. med. Irena Piszczek

dr Krzysztof Muszyński

dr Krzysztof Kawecki