PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Leczenie w poradni kardiologicznej obejmuje podstawową diagnostykę i leczenie w zakresie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym: samoistne (pierwotne nadciśnienie), choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, choroba reumatyczna zastawek, dusznica bolesna, ostry zawał serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, niereumatologiczne zaburzenia czynności zastawek, zaburzenie funkcji zastawki pnia głównego, kardiomiopatie, blok przedsionkowo-komorowy, inne zaburzenia przewodnictwa, częstoskurcz napadowy, migotanie i trzepotanie przedsionków, inne zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca występująca wtórnie, inne zaburzenia funkcji serca, ostre zapalenie mięśnia sercowego.
Poradnia działa w oparciu o kompleksową i nowoczesną pracownie echokardiografii.

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

dr Zygmunt Malinowski

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr Igor Jeremicz

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr n. med. Dorota Rogacka

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr n. med. Irena Piszczek

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr Krzysztof Muszyński

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr Krzysztof Kawecki

oraz Realizuje odpłatne wizyty