срочно взять займ на карту

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Leczenie w poradni kardiologicznej obejmuje podstawową diagnostykę i leczenie w zakresie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym: samoistne (pierwotne nadciśnienie), choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, choroba reumatyczna zastawek, dusznica bolesna, ostry zawał serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, niereumatologiczne zaburzenia czynności zastawek, zaburzenie funkcji zastawki pnia głównego, kardiomiopatie, blok przedsionkowo-komorowy, inne zaburzenia przewodnictwa, częstoskurcz napadowy, migotanie i trzepotanie przedsionków, inne zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca występująca wtórnie, inne zaburzenia funkcji serca, ostre zapalenie mięśnia sercowego.
Poradnia działa w oparciu o kompleksową i nowoczesną pracownie echokardiografii.

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

dr Zygmunt Malinowski

dr Igor Jeremicz

dr n. med. Dorota Rogacka

dr n. med. Irena Piszczek

dr Krzysztof Muszyński

dr Paweł Gordon

Godziny otwarcia od 30.04.2018 do 05.05.2018
Komunikat Zarządu Ars Medical Sp. z o.o.
Informacja
Komunikaty