PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Leczenie w poradni kardiologicznej obejmuje podstawową diagnostykę i leczenie w zakresie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym: samoistne (pierwotne nadciśnienie), choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, choroba reumatyczna zastawek, dusznica bolesna, ostry zawał serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, niereumatologiczne zaburzenia czynności zastawek, zaburzenie funkcji zastawki pnia głównego, kardiomiopatie, blok przedsionkowo-komorowy, inne zaburzenia przewodnictwa, częstoskurcz napadowy, migotanie i trzepotanie przedsionków, inne zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca występująca wtórnie, inne zaburzenia funkcji serca, ostre zapalenie mięśnia sercowego.
Poradnia działa w oparciu o kompleksową i nowoczesną pracownie echokardiografii.

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

dr Zygmunt Malinowski

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr Igor Jeremicz

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr n. med. Dorota Rogacka

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr n. med. Irena Piszczek

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr Krzysztof Muszyński

oraz Realizuje odpłatne wizyty

dr Krzysztof Kawecki

oraz Realizuje odpłatne wizyty

Oddział VIP – przerwa świąteczna

Oddział Int.-Kardiologiczny II (VIP) w terminach od 19.04.2019 do 23.04.2019 oraz od 01.05.2019 do 05.05.2019 będzie nieczynny.

2 i 4 maja 2019 r.

W dniach 2 i 4 maja 2019 r. nieczynne będą Apteka, Medycyna Pracy i Rejestracja Główna.

Dnia 2 maja 2019 r. Laboratorium będzie czynne w godz. 7:00 – 14:30, a Dział Rehabilitacji w godz. 7:25 – 15:00.

Dnia 4 maja 2019 r. Laboratorium będzie czynne w godz. 8:00 – 13:00, a Dział Rehabilitacji w godz. 7:25 – 15:00.

Komunikaty