срочно взять займ на карту

PORADNIA LOGOPOEDYCZNA

Poradnia Logopedyczna udziela świadczeń w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń mowy z zakresu logopedii ogólnej oraz neurologopedii (terapia afazji i dysfazji).

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

mgr Maria Dzieniszewska

Godziny otwarcia od 30.04.2018 do 05.05.2018
Komunikat Zarządu Ars Medical Sp. z o.o.
Informacja
Komunikaty