PORADNIA LOGOPOEDYCZNA

Poradnia Logopedyczna udziela świadczeń w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń mowy z zakresu logopedii ogólnej oraz neurologopedii (terapia afazji i dysfazji).

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

mgr Maria Dzieniszewska

oraz Realizuje odpłatne wizyty