PORADNIA ONKOLOGICZNA

W poradni onkologicznej zajmujemy się rozpoznaniem i leczeniem schorzeń onkologicznych. W naszej placówce zapewniamy pełen zakres diagnostycznych badań radiologicznych, oznaczenie markerów nowotworowych, niezbędna badania laboratoryjne niezbędne do ustalenia rozpoznania, badanie histopatologiczne pobranych wycinków; diagnostyka w kierunku HBV, HCV, HIV. Do najczęstszych chorób nowotworowych XXI wieku należą: rak płuc, piersi, prostaty, trzonu macicy, okrężnicy i pęcherza moczowego,jajnika i szyjki macicy. W ramach Poradni pacjenci objęci są kompleksową opieką w trakcie i po zakończonym leczeniu.

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

dr Renata Surma – Włodarczyk

dr Dagmara Troczyńska

dr Aleksandra Jasińska

dr Izabela Łasińska

dr Natalia Frąckowiak

dr Ewa Prochowska

dr Maciej Jankowski