KALENDARZ PROFILAKTYCZNY

Specjalnie z myślą o naszych pacjentach przygotowaliśmy specjalne zestawy usług medycznych na kolejne miesiące.

Obniżka cen na usługi zawarte w kalendarzu profilaktycznym nie sumuje się z innymi promocjami.

Ceny promocyjne dotyczą tylko klientów indywidualnych – nie jest to oferta skierowana dla firm.

Styczeń/Maj/Wrzesień 2019

wizyta u lekarza specjalisty laryngologa 135,00
RTG klatki piersiowej PA 33,00
wizyta u lekarza specjalisty pulmonologa 135,00
RTG klatki piersiowej PA + boczne 53,00
badanie laboratoryjne panel wziewny 144,00
badanie laboratoryjne panel pokarmowy 144,00
badanie laboratoryjne panel pediatryczny 144,00
badanie laboratoryjne panel atopowy 144,00
badanie laboratoryjne całkowite IgE 29,00

Luty/Czerwiec/Październik 2019

przepływy tętnicze kończyn górnych 126,00
przepływy tętnicze kończyn dolnych 126,00
przepływy żylne kończyn górnych 126,00
przepływy żylne kończyn dolnych 126,00
przepływy dogłowowe 126,00
przepływy nerkowe 126,00
przepływy szyjne 126,00

Marzec/Lipiec/Listopad 2019

rezonans magnetyczny kręgosłupa – pojedynczy odcinek 531,00
tomografia komputerowa kręgosłupa – pojedynczy odcinek 342,00
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 44,00
RTG kręgosłupa piersiowego 44,00
RTG kręgosłupa szyjnego 35,00

Kwiecień/Sierpień/Grudzień 2019

wizyta u lekarza specjalisty ginekologa 135,00
zabieg dermatologiczny: elektrokoagulacja włókniaków
miękkich 1 zabieg do 10 sztuk
108,00
zabieg dermatologiczny: elektrokoagulacja włókniaków
miękkich 1 zabieg powyżej 10 sztuk
207,00
zabieg dermatologiczny: laseroterapia drobnych zmian 1
zabieg do 10 sztuk
90,00
zabieg dermatologiczny: laseroterapia drobnych zmian 1
zabieg od 11 do 20 sztuk
126,00
zabieg dermatologiczny: laseroterapia duże zmiany 162,00
zabieg dermatologiczny: laseroterapia włókniaków
miękkich, kaszaków, torbieli niezapalnych do 10 sztuk
117,00
zabieg dermatologiczny: laseroterapia włókniaków
miękkich, kaszaków, torbieli niezapalnych powyżej 10
sztuk
207,00
badanie laboratoryjne FSH 24,00
badanie laboratoryjne estradiol 25,00
badanie laboratoryjne prolaktyna 24,00
badanie laboratoryjne testosteron 30,00
badanie laboratoryjne TSH 24,00

Cały rok

wirtualna koronarografia tętnic wieńcowych
720,00