срочно взять займ на карту

Klub Zdrowia

Z dniem 11.12.2017 r. zamykamy program „Klub Zdrowia”.

Punkty naliczone do dnia zakończenia programu,

można zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2018 r.

Regulamin Klubu Zdrowia.

Zasady uczestnictwa w Programie:

 1. Celem programu jest umożliwienie uczestnikom skorzystania z bogatej oferty profilaktycznych świadczeń zdrowotnych Ars Medical Sp. z o.o.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie wniosku o wydanie karty aptecznej oraz dokonanie zakupu dowolnych produktów, które nie są refundowane oraz nie są lekami recepturowymi, sprzedawanych w aptece na kwotę co najmniej 30 zł.
 3. W chwili przystąpienia do Programu uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem kartę.
 4. Uczestnik będzie nagradzany punktami za dokonane zakupy, gromadzone na jego indywidualnym koncie.
 5. Punkty będą doliczane i dopisywane do konta uczestnika Programu po dokonaniu zapłaty za zakupione towary, które nie są refundowane oraz nie są lekami recepturowymi.
 6. Punkty będą odejmowane z konta uczestnika w przypadku zwrotu w aptece nabytego towaru i otrzymaniu należności przez klienta.
 7. Punkty nie mogą być wymienione na pieniądze.
 8. Uczestnik realizuje uprawnienia wynikające ze zgromadzonych punktów zamieniając je na świadczenia, którymi są wszystkie badania diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne jakie znajdują się w cenniku.
 9. Punkty są przeliczane w stosunku 1 do 1, czyli 1 punkt = 1 złoty.
 10. W przypadku braku wystarczającej ilości punktów do realizacji usług istnieje możliwość dopłaty brakującej kwoty wyłącznie gotówką.
 11. W Programie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.
 12. Po realizacji sprzedaży usług w kasie nie ma możliwości zamiany usługi bądź zwrotu punktów.

Jak naliczane są punkty:
Punkty naliczone są przy każdym zakupie w aptece od kwoty 30 zł.
Przykładowo:

 • 1 pkt = zakup na kwotę od 30 do 59 zł
 • 2 pkt = zakup na kwotę od 60 do 89 zł
 • 3 pkt = zakup na kwotę od 90 do 129 zł
 • 4 pkt = zakup na kwotę od 130 do 149 zł
 • 5 pkt = zakup na kwotę od 150 do 179 zł

itd. naliczany jest 1 pkt za każde kolejne 30 zł zakupu

Pamiętaj, aby przy każdym zakupie przekazać swoją kartę farmaceucie w celu zapisania punktów.

Jak sprawdzić ilość zgromadzonych punktów?
Zwróć się do farmaceuty w Aptece, który sprawdzi i potwierdzi aktualny stan punktów na Twoim koncie.

Jak wymieniać punkty na nagrody?
Prosimy zgłosić się do Apteki w celu otrzymania bonu na realizację punktów, a następnie udać się z bonem do stanowiska kasowego w Rejestracji Głównej. Nagrodami są wszystkie badania diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne jakie znajdą Państwo w naszym cenniku, który jest dostępny w Rejestracji Głównej, Aptece oraz „tutaj”.

* W przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego, a warunkujących zakres, sposób czy też brak możliwości prowadzenia przez „Ars Medical” akcji promocyjnej w formie „Klubu Zdrowia”, dopuszcza się dokonywanie stosownych zmian w zapisach niniejszego Regulaminu oraz całkowite zaprzestanie funkcjonowania Klubu Zdrowia, po uprzednim ogłoszeniu takiej informacji dla pacjentów na stronie internetowej „Ars Medical” i w ogólnodostępnej Aptece placówki.

Godziny otwarcia od 30.04.2018 do 05.05.2018
Komunikat Zarządu Ars Medical Sp. z o.o.
Informacja
Komunikaty