KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA

Dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu Pracowni oferujemy Pacjentom pełną gamę zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej tj. diagnostykę inwazyjną choroby niedokrwiennej serca, wad serca oraz leczenie objawów choroby wieńcowej.

WŚRÓD ZABIEGÓW WYKONUJEMY:

 • Koronaroplastyka z implantacją stentu BMS lub DES
 • Leczenie restenozy naczyń wieńcowych z użyciem DEB
 • Angioplastyka z implantacją nie mniej niż dwóch stentów lub wielonaczyniowa
 • Angioplastyka wieńcowa balonowa
 • Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne
 • Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowego lub dwujamowego
 • Wszczepienie/wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT)
 • Wszczepienie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/dwujamowego
 • Wszczepienie/wymiana CRT-D > 17 r.ż.
 • Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
 • Ablacja zaburzeń rytmu
 • Diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca
 • Krioablacja balonowa w migotaniu przedsionków

NASZYMI ATUTAMI SĄ:

krótki czas oczekiwania na zabiegi

nowoczesny sprzęt: KARDIOANGIOGRAF TOSHIBA INFX-8000C/G6 INFINIX VCI

profesjonalny i doświadczony zespół