ORTOPEDIA

Zespół doświadczonych ortopedów w Ars Medical zajmuje się leczeniem i diagnostyką chorób i urazów narządu ruchu. Wszystkie operacje są wykonywane na najnowocześniejszym sprzęcie znajdującym się w Sali hybrydowej.

W ZAKRESIE OPERACJI ORTOPEDYCZNYCH WYKONYWANE SĄ:

 • Operacja halluksów
 • Korekcja palca młoteczkowego stopy osteostomią skracająco-unoszącą WEIL
 • Operacja palucha sztywnego
 • Usunięcie zmian podksórnych w zakresie kończyn
 • Operacja korekcyjna deformacji kości śródstopia typu tailor
 • Artroskopia diagnostyczna oraz lecznicza
 • Protezoplastyka MTP, LMP
 • Operacja korekcyjna złożonych schorzeń przodostopia
 • Artroskopia rekonstrukcyjna więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
 • Częściowa lub całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego
 • Endoprotezoplastyka stawu kolanowego
 • Całkowita endoprotezoplastyka stawu skokowego
 • Odbarczenie nerwu obwodowego
 • Zespół cieśni kanału nadgarstka
 • Zespół rowka nerwu łokciowego
 • Rekonstrukcja stożka rotatorów
 • Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych elementów stawu kolanowego z użyciem implantów mocujących
 • Korekcja złego zrostu złamań kości śródręcza lub paliczków palców ręki
 • Operacja przykurczu Dupuytrena
 • Operacja palców trzaskających
 • Wycięcie ganglionu
 • Operacyjna korekcja palca młoteczkowanego stopy
 • Operacyjne leczenie metarsalgii II lub III kości śródstopia
 • Zeszycie ścięgna Achillesa
 • Wycięcie torbieli podkolanowej (torbieli Bakera)
 • Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna
 • Osteotomia w zmianach zwyrodnieniowych, zniekształceniach pourazowych (korekcja osi kończyny)
 • Częściowa lub całkowita endoprotezoplastyka stawu barkowego
 • Ręka – szycie uszkodzeń ścięgień zginaczy i prostowników, rekonstrukcje zastarzałych uszkodzeń ścięgien, operacja przewlekłego zapalenia pochewek ścięgien
 • Staw kolanowy – otwarta repozycja i stabilizacja złamań rzepki, operacja nawykowego zwichnięcia rzepki
 • Podudzie – otwarta repozycja i stabilizacja złamań kłykcia bocznego i przyśrodkowego, trzonu oraz nasady dalszej piszczeli, operacja braku zrostu, operacja źle wygojonych złamań, operacja pierwotnych i zastarzałych uszkodzeń ściegna Achillesa
 • Stopa – otwarta repozycja i zespolenie złamań kości piętowej, otwarta repozycja i zespolenie złamań kości skokowej, kości śródstopia i palców
 • Artroskopia operacyjna + waporyzacja
 • Endoproteza kolana dwuprzedziałowa
 • Artroskopia stawu skokowego
 • Operacje korekcyjne palców
 • Endoproteza cementowa lub bezcementowa
 • Zerwanie ścięgna Achillesa
 • Zabiegi rekonstrukcyjne ręki oraz stopy
 • Łokieć tenisisty
 • Usunięcie wyrośli chrzęstno – kostnych
 • Operacje ortopedyczne drobne w znieczuleniu miejscowym
 • Rekonstrukcja więzadła krzyżowego
 • Transpozycja chrząstki w stawie kolanowym
 • Synovectomia endoskopowa stawu kolanowego
 • Uwolnienie przykurczu
 • Operacje naprawcze nerwów
 • Operacje nadgarstka
 • Usztywnienie w obrębie śródstopia, tyłostopia i stawu skokowego
 • Operacja płaskostopia podłużnego
 • Szycie ścięgien
 • Rekonstrukcje nerwów
 • Rekonstrukcje wielotkankowych uszkodzeń ręki
 • Otwarte nastawienie złamania ze stabilizacją
 • Obojczyk – repozycja i stabilizacja złamania oraz operacja wrodzonego i nabytego braku zrostu
 • Plastyka stawu barkowo-obojczykowego w uszkodzeniach zastarzałych i zespołach ciasnoty podbarkowej
 • Staw łokciowy – operacja neuropatii nerwu łokciowego
 • Nadgarstek – otwarta repozycja i stabilizacja, braku zrostu oraz operacje neuropatii
 • Śródręcze -otwarta repozycja i stabilizacja złamań, operacje braku zrostu oraz operacje źle wygojonych złamań
 • Mozaikoplastyka stawu kolanowego
 • Operacja rekonstrukcje w niestabilności rzepki
 • Artrodeza stawu skokowo-goleniowego
 • Korekcja skoliozy
 • Korekcja i stabilizacja kręgozmyku
 • Szew zerwanego mięśnia
 • Usunięcie guza tkanki kostnej
 • Usunięcie torbieli śluzowej okołostawowej
 • Implantacja komórek macierzystych
 • Implantacja komórek macierzystych z czynnikami wzrostu
Informacja E-recepta

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia każdy lekarz naszej palcówki wystawi elektronicznie  E receptę.

Co zyskasz dzięki e-recepcie?

-jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece

-nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna

-nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta

-zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce

 

W związku z tym, każde wypisanie recept wiązało się będzie z wizytą lekarską, nie będzie możliwości otrzymania recepty w Rejestracji Głównej !

Komunikaty