Sale operacyjne

Sala Hybrydowa

Sala Hybrydowa jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań szczególnie w zakresie   działania lekarzy kardiologów i kardiochirurgów. Sala Hybrydowa w naszej placówce wyposażona jest w dwa blaty najazdowe tworzące stół operacyjny, kardioangiograf, płuco-serce służące do przeprowadzenia krążenia pozaustrojowego. Takie wyposażenie pozwala na przeprowadzanie zabiegów operacyjnych małoinwazyjnych wewnątrzsercowych i wewnątrznaczyniowych, których zakończenie czasami wymaga zmiany sposobu metody operacji i przeprowadzenia skomplikowanych operacji kardiochirurgicznych. Sala Hybrydowa wyposażona jest w system integracyjny połączony z kamerami umieszczonymi  w lampie operacyjnej, dzięki czemu można konsultować  wieloaspektowe przypadki z doświadczonymi specjalistami  całego świata w sposób bezpośredni on-line.

Sala Ogólnochirurgiczna

Sala Ogólnochirurgiczna jest Salą Operacyjną w której można wykonywać zabiegi operacyjne  różnych specjalności. Posiadamy najnowocześniejsze narzędzia do realizacji procedur małoinwazyjnych takie jak videoendoskopy giętkie, narzędzia urologiczne pozwalające na wykonanie zabiegów przezcewkowych, wieżę laparoskopową wyposażoną w kamerę 3D, wieżę artroskopową pozwalającą na wykonywanie zabiegów  operacyjnych w obrębie stawów bez otwierania ich struktur. Nasza placówka posiada dwie nowoczesne platformy elektrochirurgiczne pozwalające na pracę w osłonie argonu, oraz posiadające możliwość zamykania naczyń krwionośnych. Tak jak na Sali Hybrydowej tak i na Sali Ogólnochirurgicznej jest system integracji pozwalający na rejestrację przeprowadzanych zabiegów operacyjnych ale również w razie takiej potrzeby na zasięgnięcie konsultacji innych operatorów.

Pracownia Hemodynamiki

 Pracownia Hemodynamiki to pracownia dignostyczno-lecznicza. Pracownia wyposażona w kardioangiograf, przezierny blat stołu pozwala na wykonanie koronarografii, czyli umożliwia wizualizację naczyń krwionośnych serca, oraz wszystkich nieprawidłowości występujących w obrębie naczyń. Pozwala również na przeprowadzenie zabiegów naprawczych w obrębie naczyń serca  w efekcie  poprawę ukrwienia mięśnia sercowego.

WAŻNE INFORMACJE!

Rejestracja Główna – dostępna telefoniczna i mailowa,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00

LABORATORIUM i PUNKT POBRAŃ – 1 piętro w starej części budynku:

  • Opłata za badania laboratoryjne
  • Rejestracja na badania laboratoryjne
  • Pobranie materiału do badań laboratoryjnych
  • Odbiór wyników – poniedziałek-piątek – do godz. 17:00

Laboratorium czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od  7:30 do 17:00

Punkt pobrań – materiał do badań laboratoryjnych pobieramy

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 12:00

oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 11:00

Pozostałe wyniki – Punkt Wydawania Wyników

– parter – przy Rejestracji Głównej – w godzinach pracy Rejestracji (7:00-19:00)

Medycyna Pracy:
– OKULISTA w Por. Med. Pracy w Poniedziałek, Środa i Piątek
2 Maja Medycyna Pracy Nieczynna.

Medycyna Rodzinna

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00

Komunikaty