Sale operacyjne

Sala Hybrydowa

Sala Hybrydowa jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań szczególnie w zakresie   działania lekarzy kardiologów i kardiochirurgów. Sala Hybrydowa w naszej placówce wyposażona jest w dwa blaty najazdowe tworzące stół operacyjny, kardioangiograf, płuco-serce służące do przeprowadzenia krążenia pozaustrojowego. Takie wyposażenie pozwala na przeprowadzanie zabiegów operacyjnych małoinwazyjnych wewnątrzsercowych i wewnątrznaczyniowych, których zakończenie czasami wymaga zmiany sposobu metody operacji i przeprowadzenia skomplikowanych operacji kardiochirurgicznych. Sala Hybrydowa wyposażona jest w system integracyjny połączony z kamerami umieszczonymi  w lampie operacyjnej, dzięki czemu można konsultować  wieloaspektowe przypadki z doświadczonymi specjalistami  całego świata w sposób bezpośredni on-line.

Sala Ogólnochirurgiczna

Sala Ogólnochirurgiczna jest Salą Operacyjną w której można wykonywać zabiegi operacyjne  różnych specjalności. Posiadamy najnowocześniejsze narzędzia do realizacji procedur małoinwazyjnych takie jak videoendoskopy giętkie, narzędzia urologiczne pozwalające na wykonanie zabiegów przezcewkowych, wieżę laparoskopową wyposażoną w kamerę 3D, wieżę artroskopową pozwalającą na wykonywanie zabiegów  operacyjnych w obrębie stawów bez otwierania ich struktur. Nasza placówka posiada dwie nowoczesne platformy elektrochirurgiczne pozwalające na pracę w osłonie argonu, oraz posiadające możliwość zamykania naczyń krwionośnych. Tak jak na Sali Hybrydowej tak i na Sali Ogólnochirurgicznej jest system integracji pozwalający na rejestrację przeprowadzanych zabiegów operacyjnych ale również w razie takiej potrzeby na zasięgnięcie konsultacji innych operatorów.

Pracownia Hemodynamiki

 Pracownia Hemodynamiki to pracownia dignostyczno-lecznicza. Pracownia wyposażona w kardioangiograf, przezierny blat stołu pozwala na wykonanie koronarografii, czyli umożliwia wizualizację naczyń krwionośnych serca, oraz wszystkich nieprawidłowości występujących w obrębie naczyń. Pozwala również na przeprowadzenie zabiegów naprawczych w obrębie naczyń serca  w efekcie  poprawę ukrwienia mięśnia sercowego.

WAŻNE INFORMACJE!

Rejestracja Główna – dostępna telefoniczna i mailowa,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00

Laboratorium – punkt pobrań – materiał do badań pobierany jest:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 12:00

w soboty w godz. 8:00 – 11:00 

Medycyna Rodzinna

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00

UWAGA! Poradnia okulistyczna w Medycynie Pracy będzie czynna w środy i piątki do odwołania.

W związku z zaostrzonym rygorem dotyczącym kontroli zdrowia, informujemy, że przy wejściu do Ars Medical każdy pacjent ma badaną temperaturę ciała.

Komunikaty