PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W poradni psychiatrycznej lekarze psychiatrzy zajmują się diagnostyką i leczeniem szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych (w tym bardzo rozpowszechnionych obecnie w społeczeństwie zaburzeń depresyjnych), ich przyczynami, uwarunkowaniami, objawami oraz ustalają tryb i przebieg leczenia.

Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń psychiatrycznych w trybie ambulatoryjnym:

 • ograniczone zaburzenia psychiczne, schizofrenia, zaburzenia schizotypowe
 • zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • inne zaburzenia nastroju, epizod maniakalny i depresyjny
 • zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 • nieokreślone zaburzenia psychiczne, uzależnienia
 • objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego
 • stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania
 • osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

mgr Witold Wiśniewski

Psycholog

Realizuje odpłatne wizyty

Informacja E-recepta

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia każdy lekarz naszej palcówki wystawi elektronicznie  E receptę.

Co zyskasz dzięki e-recepcie?

-jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece

-nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna

-nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta

-zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce

 

W związku z tym, każde wypisanie recept wiązało się będzie z wizytą lekarską, nie będzie możliwości otrzymania recepty w Rejestracji Głównej !

Komunikaty