PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W poradni psychiatrycznej lekarze psychiatrzy zajmują się diagnostyką i leczeniem szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych (w tym bardzo rozpowszechnionych obecnie w społeczeństwie zaburzeń depresyjnych), ich przyczynami, uwarunkowaniami, objawami oraz ustalają tryb i przebieg leczenia.

Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń psychiatrycznych w trybie ambulatoryjnym:

 • ograniczone zaburzenia psychiczne, schizofrenia, zaburzenia schizotypowe
 • zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • inne zaburzenia nastroju, epizod maniakalny i depresyjny
 • zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 • nieokreślone zaburzenia psychiczne, uzależnienia
 • objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego
 • stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania
 • osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

mgr Witold Wiśniewski

Psycholog

Realizuje odpłatne wizyty

Poradnia Neurologiczna

Informujemy, że z dniem 12.11.2019 przyjmujemy zapisy do Poradni Neurologicznej w ramach NFZ.

Lekarze przyjmujący w poradni: Wilczyńska Halina, Domagalska Andrzelika, Domagalski Mariusz

Poradnia Medycyny Pracy

Dnia 24.12 i 27.12 Poradnia Medycyny Pracy będzie nieczynna.

Komunikaty