PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W poradni psychiatrycznej lekarze psychiatrzy zajmują się diagnostyką i leczeniem szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych (w tym bardzo rozpowszechnionych obecnie w społeczeństwie zaburzeń depresyjnych), ich przyczynami, uwarunkowaniami, objawami oraz ustalają tryb i przebieg leczenia.

Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń psychiatrycznych w trybie ambulatoryjnym:

 • ograniczone zaburzenia psychiczne, schizofrenia, zaburzenia schizotypowe
 • zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • inne zaburzenia nastroju, epizod maniakalny i depresyjny
 • zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 • nieokreślone zaburzenia psychiczne, uzależnienia
 • objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego
 • stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania
 • osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

dr Mariusz Sznajdrowicz

Realizuje odpłatne wizyty

Oddział VIP – przerwa świąteczna

Oddział Int.-Kardiologiczny II (VIP) w terminach od 19.04.2019 do 23.04.2019 oraz od 01.05.2019 do 05.05.2019 będzie nieczynny.

2 i 4 maja 2019 r.

W dniach 2 i 4 maja 2019 r. nieczynne będą Apteka, Medycyna Pracy i Rejestracja Główna.

Dnia 2 maja 2019 r. Laboratorium będzie czynne w godz. 7:00 – 14:30, a Dział Rehabilitacji w godz. 7:25 – 15:00.

Dnia 4 maja 2019 r. Laboratorium będzie czynne w godz. 8:00 – 13:00, a Dział Rehabilitacji w godz. 7:25 – 15:00.

Komunikaty