PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W poradni psychiatrycznej lekarze psychiatrzy zajmują się diagnostyką i leczeniem szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych (w tym bardzo rozpowszechnionych obecnie w społeczeństwie zaburzeń depresyjnych), ich przyczynami, uwarunkowaniami, objawami oraz ustalają tryb i przebieg leczenia.

Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń psychiatrycznych w trybie ambulatoryjnym:

 • ograniczone zaburzenia psychiczne, schizofrenia, zaburzenia schizotypowe
 • zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • inne zaburzenia nastroju, epizod maniakalny i depresyjny
 • zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 • nieokreślone zaburzenia psychiczne, uzależnienia
 • objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego
 • stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania
 • osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi

NASI SPECJALIŚCI

Specjaliści wykonujący świadczenia w ramach poradni

mgr Witold Wiśniewski

Psycholog

Realizuje odpłatne wizyty

WAŻNE INFORMACJE!

Rejestracja Główna – dostępna telefoniczna i mailowa,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00

Laboratorium – punkt pobrań – materiał do badań pobierany jest:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 12:00

w soboty w godz. 8:00 – 11:00 

Medycyna Rodzinna

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00

UWAGA! Poradnia okulistyczna w Medycynie Pracy będzie czynna w środy i piątki do odwołania.

W związku z zaostrzonym rygorem dotyczącym kontroli zdrowia, informujemy, że przy wejściu do Ars Medical każdy pacjent ma badaną temperaturę ciała.

Komunikaty